img
形状:
  • 全部
车工:
  • 全部
拋光:
  • 全部
对称:
  • 全部
萤光:
  • 全部
颜色:
  • 全部
净度:
  • 全部
克拉:
  • 由:
售价:
  • 由: $ $
形状 车工等级 抛光 对称 萤光 克拉 颜色 净度 价格 其他
圆形 EX EX EX 没有 0.51 J VS2 HK$10160 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.5 J VS2 HK$10090 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.5 J VS2 HK$10800 查询
圆形 EX EX EX 微弱 0.52 J VS2 HK$9820 查询
圆形 EX EX EX 中等 0.5 J VS2 HK$9640 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.51 J VS2 HK$10420 查询
圆形 EX EX EX 微弱 0.51 J VS2 HK$10620 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.53 I VS2 HK$11840 查询
圆形 EX EX EX 中等 0.54 J VS2 HK$9780 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.53 J VS2 HK$10150 查询
圆形 EX VG EX 没有 0.57 J VS2 HK$9660 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.54 J VS2 HK$8380 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.5 J VS2 HK$9170 查询
圆形 EX EX EX 中等 0.55 I VS2 HK$10460 查询
圆形 VG EX EX 没有 0.5 I VS2 HK$10260 查询
圆形 EX EX EX 0.54 I VS2 HK$8720 查询
圆形 EX EX EX 微弱 0.51 I VS2 HK$11080 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.52 I VS2 HK$12080 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.53 I VS2 HK$11480 查询
圆形 EX EX EX 没有 0.52 I VS2 HK$12080 查询

定制步骤

/img
step1

瞭解、挑選心儀鑽石,報價成交

瞭解、挑選心儀鑽石,報價成交

/img
step2

選擇合適設計

設計師與你交流及确定成品草圖

/img
step3

耐心等候45天,愛的信物誕生

出貨檢測後通知結單取貨