Image

蝴蝶結鑽石耳釘

价格:$23720.00

產品詳情


產品款號            ERT5782W001
鑽石重量            1.31 cts
鑽石顏色             F-G
鑽石淨度             VS
金屬成份             18k
金屬重量             5.42g

注:因天然材料的差異和手工製造過程的關係,以實物為準。  • 分享:

其他热卖产品

img

菱形鑽石耳環

img

蝴蝶結鑽石耳釘

img

菱形鑽石耳釘

img

心形鑽石耳環